Od włókien drzewnych do sęków - język drewna


Straight grain

Silver grain

Slab

Small knots

Filled_knots

Sapwood

powrót